קורס גיליון אלקטרוני –מתחילים Excel

קורס מעניק את המיומנויות הבסיסיות לריכוז נתונים ומידע , עריכת טבלאות ודוחות, גרפים ותרשימים, ויצירת דוחות ועוד. הלימוד והתרגול נעשים בתוכנת Microsoft Office Excel שהיא התוכנה הנפוצה ביותר לגיליון אלקטרוני. נדרש ידע מתמטי בסיסי בכדי להתמצא בקורס.

  • צעדים ראשונים התמצאות בגיליון , יצירת קובץ וגיליונות, שמירה והדפסה.
  • סוגי נתונים, טיפול בנתונים וריכוז בגיליון טבלאי, לוגיקת מידע.
  • שילוב נתונים: מספרים, מחרוזות, תאריכים, מטבעות, אחוזים, שברים
  • עיצוב נתונים, טבלאות וגיליונות.
  • פעולות על שורות ועמודות והתאמת הגיליון, סוגי תצוגות, שיטות הדפסה מתקדמות.
  • ביצוע פעולות חישוב ושימוש בנוסחאות, גרירה ושכפול.
  • פונקציות סטנדרטיות MIN, MAX, SUM, COUNT, AVERAGE,
  • גרפים ותרשימים ושיטות להצגת נתונים.
  • הפקת גיליונות ייעודיים לשימוש אישי או מקצועי: ניהול חשבונות ביתי, ניהול עסק, רשומות.