קורס גיליון אלקטרוני –מתקדמים Excel

קורס זה מיועד לבוגרי קורס מתחילים או לבעלי ידע מקדים בתוכנת האקסל, ומטרתו ללמד מיומנויות מתקדמות בשימוש בתוכנה, בדגש על ניהול חשבונות, חישובי רווח והפסד, דו"חות פיננסים, ניהול מידע ורשומות, מערכות מידע. בנוסף נלמדים שיטות לייעול תהליכים וממשקי מידע בארגון. נדרש ידע מתמטי ברמה טובה בכדי להתמצא בקורס.

  1. עיבוד מידע, סוגי נתונים מורכבים, טיפול בנתונים, פירוק וריכוז בגיליון טבלאי, לוגיקת מידע. ייבוא ייצוא נתונים, שליפת נתונים.
  2. פונקציות מתקדמות: IFERORR SUMIF, COUNTIF, IF, AVERAGEIF, COUNTA,. פונקציות מתמטיות, לוגיות, פיננסיות, סטטיסטיות, פונקציות מידע.
  3. מיון וסינון, חיפוש בגיליון ותיקון שגיאות.
  4. הקפאת חלוניות.
  5. הצלבת נתונים, VLOOKUP, הסרת כפילויות, אימות נתונים, סימון נתונים וסימון מותנה.
  6. תרשימים זעירים ותצוגת מגמות
  7. הפניה יחסית והפניה מוחלטת. קשרים בין גליונות. קיבוע תא וקיבוע טווח. משתנים פנימיים, רשימות נפתחות.
  8. טבלאות ציר -pivot table.
  9. תבניות מתקדמות והפקת דו"חות
  10. בינה עיסקית וקבלת החלטות מבוססת נתונים.