הקורס יקנה לך אפשרות להסיע עד 16 נוסעים + נהג לא למטרות רווח. הרישיון מיועד לנהג בעל משפח מרובת ילדים ולעובד שצריך להסיע נוסעים במסגרת עבודתו. בעלי רישיון לרכב משא, יוכלו להסיע עד 19 נוסעים.

הקורס מעניק ידע, טכניקות וגישות עדכניות בכל הקשור לדינים, חוקים וכללי נהיגה נכונים .והכשרת הלומד לרמת נהיגה גבוהה

?איך ומה צריך

    1. מוציאים טופס ירוק באחד המקומות המורשים
    2. חותמים ומחתימים רופא משפחה
    3. ניגשים למשרד הרישוי ומקבלים חתימה על הטופס.
    4. מגיעים להירשם במכללת לימודית, עם הטופס החתום, תעודת זהות ורישיון נהיגה

תכנית לימודים


דיני תעבורה, הכרת הרכב מערכות בטיחות, נהיגה מונעת, הסעת תלמידים, עזרה ראשונה, כיבוי אש, .נגישות למוגבלים, איכות הסביבה וזיהום אויר

משך הלימודים


הכשרה עיונית של 70 שעות אקדמיות ומבחן מעשי. בגמר הקורס התלמיד נדרש לעמוד במבחן שליטה מעשי באוטובוס זעיר, המבחן  נערך על ידי רשות הרישוי.

אפשרויות לימוד במסלול בוקר (מרוכז) ובמסלול ערב.

תנאים לקבלת תעודה


תעודת גמר תוענק מטעם משרד הכלכלה ללומדים שיעמדו בדרישות הקורס ויעברו את הבחינות בהצלחה