הקורס נערך בפיקוח משרד הכלכלה. הקורס מעניק ידע, טכניקות וגישות עדכניות לנהג רכב כבד בכל הקשור לדינים, חוקים וכללי נהיגה בתנאים מכבידים והכשרת הלומד לנהיגה ברמה בטיחותית גבוהה. ניתן לשלב הכשרה מעשית במהלך הקורס העיוני.

קהל היעד

נהג רכב מסחרי שמשקלו עד 12 טון המעוניין לקבל רישיון נהיגה לרכב משא כבד. הקורס מיועד גם לנהגים החפצים לקבל רישיון נהיגה לרכב מחובר/מורכב (אלא אם כן עברו קורס זה בעבר ויש בידם תעודה המעידה על כך).

דרישות מקדימות

● תושב ישראל שמלאו לו 19 שנים.
● בעל רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו עד 12 טון (דרגה C1) ותק של שנה לפחות.
● הפנייה לקורס מרשות הרישוי

נושאי לימוד עיקריים

הכרת הרכב ואיתור תקלות, נהיגה נכונה ומונעת, טעינה ופריקה, מסמכי הובלה, דיני תעבורה, הובלת חומרים מסוכנים, עזרה ראשונה, כיבוי אש, זיהוי אמצעי חבלה, איכות הסביבה וזיהום אוויר, הגורם האנושי בנהיגה ועוד.

משך הלימודים

כ 154- שעות אקדמיות.

תנאים לקבלת תעודה

תעודת גמר תוענק מטעם משרד הכלכלה. ללומדים שיעמדו בדרישות הקורס ויעברו את הבחינות.