fbpx

קורס רישיון מלגזה ביומיים בלבד

קורס רישיון מלגזה ביומיים בלבד פתיחת קורס כל שבוע!

כל אדם בגיר מעל גיל 18 ובעל רישיון נהיגה מדרגה (B רכב פרטי) ומעלה רשאי להוציא היתר למלגזה. המלגזה הנה כלי רכב ממונע המשמש להעמסה והובלת מטענים למרחקים קצרים באמצעות זרועות פלדה הנכנסות מתחת למטען.

לפני התחלת קורס המלגזה יש להנפיק טופס רש"ל 18  להיתר מלגזה מתחנות הצילום מרחבי הארץ להלן הרשימה, אין צורך לבצע בדיקות כשירות על גבי הטופס. את הטופס יש למסור ביום הקורס למזכירת הקורסים שלנו

קורס המלגזה מתבצע בשני ימים בלבד. כאשר הוא נחלק למפגש עיוני בכתת תיאוריה בה נלמד חומר עיוני על בטיחות המלגזה והפעלה נכונה, בסיום היום יתבצע מבחן עיוני פנימי של הקורס כאשר מי שיעבור אותו יוכל לגשת לשלב המעשי. ביום השני יתבצע המפגש המעשי בו נתרגל על מלגזה ומעמיס טלסקופי במגרש שלנו המאושר על ידי משרד הרישוי בסיום היום יתבצע מבחן מעשי על ידי בוחן מלגזות. במידה ועברת תקבל את רישיונך ממשרד הרישוי תוך שבוע

אחר שעברת בהצלחה את הטסט על המלגזה, וקבלת רישיון למלגזה ממשרד הרישוי, הנך רשאי לנהוג על מלגזה בהתאם למשקל המקסימלי שרשום לך בהיתר רישיון הנהיגה על המלגזה. לאחר כשנה ישנה חובה ע"י משרד התחבורה לבצע יום רענון  על המלגזה, בית ספרנו מבצע את ימי הרענון האלו באופן שוטף אחת לשבוע/שבועיים. לאחר שנכחת ביום הרענון תקבל מבית ספרנו תעודה כי עברת את יום הרענון בהצלחה, ומבחינה חוקית אתה מכוסה לחלוטין ויכול להמשיך לנהוג חופשי על המלגזה

התקשרו או השאירו פרטים כאן

מקצוע מבוקש עם רישיון

קורס רישיון למלגזה בשפה התאילנדית

ימי עיון, רענון והשתלמויות במפעלי החברה

רישיון מלגזה לפלסטינים

Call Now Button דילוג לתוכן