ברוכים הבאים ל מבחן לתקן 6395 ריתום מטענים וניהול סיכונים טור- א'

שם ושם משפחה
מספר זהות
קורס
תאריך
1. מהו סיכון ?

2. מהו ניהול סיכונים?

3. מהי אחריות?

4. מהי אחריותו של הנהג?

5. האם ניתן למנוע תאונות על ידי ניהול סיכונים?

6. בעת התקרבות לצומת כאשר האות ברמזור בכיוון נסיעתי ירוק?

7. איך לנהוג במורד (בירידה) עם משאית עמוסה?

8. כיצד אוודא כי המטען רתום ומעוגן כנדרש?

9. מהי החשיבות בהעמסת מטען בחלוקת משקל תקינה?

10. מדוע חשוב לשמור מרחק מהרכב שמלפנים?

11. מה מגדירה תקנה 85 לתקנות התעבורה?

12. מהם הגורמים שמשפעים על ההובלה?

13. מתי תהיה חובת קבלת אישור להובלה מקצין משטרה?

14. כיצד משפיע הכוח הצנטריפוגלי?

15. מה הן נקודות העיגון הקימות במשאית?

16. כיצד ניתן להבחין מהו העומס המותר על גבי רצועה?

17. כיצד נשמור על הרצועה בזמן ריתום?

18. בנתמך שמוביל מטען כללי, מה יש לוודא בטרם ההובלה?

19. בהובלת צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) זחלי, הריתום יבוצע?

20.מהם האביזרים שעומדים לרשותנו לרתום ולעגון מטען חורג?