קורס עוזרי בטיחות למנהל עבודה

לפי סעיף 25 ב(א) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי”ד (1954) מטיל על מבצע הבניה

חובת מנוי עוזר בטיחות ותפקידו לסייע למנהל העבודה באתר

החל מחודש יולי 2019 חובה להעסיק עוזר בטיחות בכל אתר בנייה שמבנהו גבוה מ- 7 מטר ושטח המבנה עולה על 1000 מ”ר ו/או בכל אתר בו מבוצעת בנייה הנדסית שמפקח עבודה אזורי הורה על כך
הסמכה המוכרת על ידי מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתי

הזדמנות להשתלב בתפקיד הכרחי באתרי בנייה

לאחרונה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון מס’ 11 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה

(להלן חוק עוזר הבטיחות למנהל העבודה ‘חוק עו”בט'(חוק עו”בט מטיל על מבצעי עבודות בניה חובה למנות למנהלי עבודה עוזר, שכל תפקידו הוא לסייע למנהל העבודה לנהל את הבטיחות

חוק עו”בט ייכנס לתוקף בתאריך 6 ליוני 2019 . החל מתאריך זה, תחול חובה להעסיק עוזרי בטיחות בצמוד למנהלי העבודה ולא ניתן יהיה לבצע עבודות בניה או בניה הנדסית אלא רק אם באתר הבניה נוכח עוזר בטיחות למנהל העבודה הסמכה זו, המוכרת על ידי מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתית, נועדה להכשיר עובדים מתחום הבניין, בעלי ותק מתאים, לשמש כעוזרי בטיחות מוסמכים בבניין

:מיהו עוזר הבטיחות עו”בט
עו”בט הינו עובד בניה, הפועל מכוח סמכותו של מנהל העבודה, והוא מסייע למנהל העבודה להבטיח את הבטיחות בעבודות בניה ובעבודות בניה הנדסית

:באילו אתרים נדרש למנות עו”בט

בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה של מבנה שגובהו 7 מטרים ומעלה ושטחו מעל 1000 מטרים רבועים; וכן בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע כי האתר הינו אתר בנייה שעליו חלות הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה. שמו של העו”בט ותפקידו יצוינו על גבי שלט שיוצב במקום בולט באתר

:תפקידיו של עו”בט

  • בדיקה של רמת היישום של הוראות בטיחות. הבדיקה תבוצע על פי רשימות תיוג שיפורסמו על ידי מפקח העבודה הראשי
  • דיווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות, בסמוך ככל הניתן למועד גילויה של ההפרה
  • הודעה לעובד באתר הבניה כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, בסמוך ככל הניתן למועד גילויה של ההפרה
  • דיווח למנהל העבודה על מצבים מסוכנים ועל התנהגויות מסוכנות, גם אם המצבים המסוכנים או ההתנהגויות המסוכנות אינם כלולים ברשימות התיוג שלפיהן מתקיימת הבדיקה

הקשר בין עו”בט למנהל העבודה באתר

.עו”בט הינו “הזרוע הארוכה” של מנהל העבודה בכל הקשור ליצירת סביבת עבודה בטוח, עו”בט מדווח למנהל העבודה אודות אלה, כל סטייה מהדרישות המפורטות ברשימות התיוג, מצבים מסוכנים, התנהגויות מסוכנות

מנהל העבודה ינקוט באמצעים מתאימים העומדים לרשותו לתיקון החריגות עליהן דיווח לו העו”בט

מנהל העבודה ידווח אחת לשבוע למבצע הבניה, בכתב ובעל פה אודות חריגות -שעליהן דיווח עו”בט ואשר לא עלה בידו לתקנן. בדו”ח יפרט מנהל העבודה את האמצעים הבטיחותיים הנדרשים על מנת לתקן את החריגות שלא תוקנו

ועל כן , אגף מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה יצא בתכנית חובה, ייחודית וחשובה בכדי להכשיר עובדים בתחום הבטיחות (עוזר בטיחות) למנהלי עבודה באתרי הבניה וזאת בכדי להפחית את תאונות העבודה ולעזור למנהל העבודה ולמבצע הבניה לייעל את הידע לעובדיו

אנו במכללת לימודית  קוראים לכם להצטרף לתכנית הזו ולשלוח עובדים ללמוד ולקבל תעודה והסמכה ממשלתית

חשוב לכולנו שנושא הבטיחות ייקח עדיפות עליונה גם אצלכם ונשמח לעמוד לרשותכם

משך הקורס: 45 שעות- 35 שעות עיוני, ו10 שעות סיור. תאריך לסיור ייקבע בהמשך

תנאי קבלה: כל עובד מעל לגיל 18 ובעל ניסיון של שנתיים בעבודות בניה

  • למי שאינו בעל ת.ז כחולה – מבחן סף בעברית אשר יתבצע במכללה, לפני מועד הקורס או מעבר קורס עברית (25 שעות) בעלות נוספת
  • תעודה והסמכה ממשלתית תוענק לבוגר לאחר שיעבור במבחן סופי בהצלחה

ב ה צ ל ח ה

צוות מכללת “לימודית”

מעוניין בקורס עוזרי בטיחות למנהלי עבודה בירושלים?

מעדיף ללמוד עם מורים מקצועיים שמעבירים את החומר בקלילות ובפשטות?

אז תתקשר אלינו 02-66-44-331 או השאר פרטים

אנו מיד נחזור אלייך…